hovedside | CV | bilder | bruktsalg | pipesalg | nyheter |    
min annonse:
aviser:

butikker:

forbrukerråd:

diverse:

Land Rover:

hovedside
 
tirsdag 25 / 6 / 2024
190 dager til nyttår
Siste oppdatering: 10.12.2007
God ettermiddag!

Hei, og velkommen til Hans Magnus sin webside. Jeg bor på Høyenhall i Oslo sammen med mine 2 barn Juliane og Nikolai. Sommeren 2003 ble jeg ferdig med 3 års studier ved NITH i Oslo og fikk tittelen Bachelor of science in information systems (fordypning innen programmering). Formålet med websidene var å lage et websted hvor jeg kunne presentere CV'n, vise noen bilder og i tillegg få praktisert noe av det jeg har lært på skolen.
Jeg har for tiden ikke så mye tid til å oppdatere og vedlikeholde disse sidene så ofte som før, men hvis du har noen kommentarer til innholdet eller av andre grunner ønsker å kontakte meg, kan du skrive til: post@hansmagnus.com . NB! Denne websiden er utviklet for Internet Explorer - ved bruk av annen nettleser kan det oppstå feil visning av innholdet.

antall treff siden 15. oktober 2003 : 447036
 
Linker til eksterne utviklingstips-sider.
 
ASP :
msdn2.microsoft.com
asp.net
haneng.com
brinkster.com
sindrem.com
stardeveloper.com
w3schools.com
webber.no
programmersheaven
irt.org
planetsourcecode
devguru
webressurs
PHP :
sindrem.com
w3schools.com
webber.no
programmersheaven
planetsourcecode
php.senteret.net
itsamfunnet
JAVA :
sun
API
javaBin
spring
hibernate
jboss
irt.org
javanorge.com
JAVA :
development.no
stardeveloper.com
programmersheaven
webber.no
onjava.com
oreilly.com
C++ :
haneng.com
sindrem.com
programmersheaven
development.no
Visual Basic :
planetsourcecode
vbi.org
nakling.no
VB.net :
msdn2.microsoft.com
asp.net
stardeveloper.com
programmersheaven
ASP.net-Web Matrix
asp101
HTML :
validator.w3.org
sindrem.com
colors
w3schools.com
webber.no
devsiden
devguru
DHTML :
dynamicdrive.com
animationfactory
irt.org
C# :
msdn2.microsoft.com
c-sharpcorner.com
codeproject.com
hitmill.com
csharphelp.com

Javascript :
sindrem.com
w3schools.com
dynamicdrive.com
haneng.com
webteacher.com
webdeveloper.com
wsabstract.com
programmersheaven
devguru
VBscript :
w3schools.com
haneng.com
CSS :
css-validator
sindrem.com
haneng.com
w3schools.com
devsiden
XML :
w3schools.com
stardeveloper-1
stardeveloper-2
webber.no
irt.org
onjava.com
microsoft.com
Web services :
stardeveloper.com
onjava.com
java.sun.com
 SQL :
oracle.com
microsoft.com
haneng.com
brinkster.com
sindrem.com
w3schools.com
webber.no
connectionstrings
planetsourcecode
webressurs
sqlcourse.com
development.no
onjava.com
Bøker :
samspublishing.com
haneng.com
deitel.com
amazon.com
Div :
webber.no
itsamfunnet
programmersheaven
macromedia.com
sourcecode.no
treefon.com

Photoshop :
hah.net
hjemme.no
kreativphotoshop.no
haraldbjellvag.com
 
 
tilfeldig annonse
fra bruktsalgsiden
ROTEL RB-991 Effektforsterker
Pipesalg
Lillehammer GL
Best Make

diverse:
Navn :
Hans Magnus Solløs
Tlf. :
986 82 867
e-post :
post@hansmagnus.com